ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 09 กรกฎาคม 2019 เวลา 08:56 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง