เปิดเผยร่าง (TOR) ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สายทางบ้านหนองแดงพัฒนา ม.6 ต.รังงาม-บ้านโกรกกุลา ม.8 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2019 เวลา 15:07 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง