ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายทาง อบจ.ชย.1002 บ้านค่าย-บ้านตาเนิน-บ้านละหาน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019 เวลา 09:34 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง