ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อก.100-45-0003 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 15:15 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง