ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สายทางบ้านยางบ่า ม.3 ต.โคกสูง-บ้านมอดินแดง ม.4 ต.รอบเมือง กว้าง 6.00 ม. ยาว 3,400.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตร.ม. อบจ.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2019 เวลา 10:14 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง