เปิดเผยราคากลาง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 3292 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2019 เวลา 17:26 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง