เปิดเผยราคากลาง จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 18 กันยายน 2019 เวลา 10:13 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง