เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14:07 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง