ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(กรณีมีหนึ่งรายการ) โครงการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุการเกษตร
หมายเลขเอกสาร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้า
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 14 กันยายน 2016 เวลา 19:37 น. | เขียนโดย admin