เปิดเผยราคากลางโครกงารปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0098 แยกทางหลวงหมายเลข 201-บ้านสระสี่เหลี่ยม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2017 เวลา 18:26 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง