เปิดเผยราคากลางโครกงารปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0092 บ้านโคกหินตั้ง-บ้านโปร่งมีชัย อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2017 เวลา 18:36 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง