เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0081 บ้านนาโจด - บ้านหนองปลาปึ่ง อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017 เวลา 16:13 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง