กิจกรรมและงานประเพณี - งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล (บุญเดือนหก)

การเดินทาง : จัดที่บริเวณศาลหนองปลาเฒ่า

รายละเอียด : จัดที่บริเวณศาลหนองปลาเฒ่า จัดขึ้นในวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคมของทุกปี (รวม ๓ วัน ๓ คืน) ชาวบ้านจะไปเคารพสักการะดวงวิญญาณของเจ้าพ่อ และรำถวายเจ้าพ่อที่ศาลหลังเก่า มีการประกวดอาหารพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดขบวนบายศรี และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :