เส้นทางเดินทาง จังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างจากรุงเทพฯ ประมาณ 342 กิโลเมตร
มีพื้นที่ประมาณ 12,778 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตของจังหวัดชัยภูมิ

  • ทิศเหนือ ติดจังหวัดเพชรบูรณ์ และขอนแก่น
  • ทิศใต้ ติดจังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศตะวันออก ติดจังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา
  • ทิศตะวันตก ติดจังหวัดเพชรบูรณ์ และลพบุรี

การเดินทางโดย รถไฟ

มีรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพงไปยังชัยภูมิทุกวัน โดยต้องขึ้นรถขบวนที่เดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ขบวนกรุงเทพฯ-หนองคาย แล้วลงที่สถานีบัวใหญ่ จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางไปอีก 51 กิโลเมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 www.railway.co.th

การเดินทางโดย รถยนต์

รถยนต์? จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี แยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ที่อำเภอสีคิ้ว ผ่านอำเภอด่านขุนทด อำเภอจัตุรัส เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทางประมาณ ๓๓๐ กิโลเมตร

อีกเส้นทางหนึ่ง คือ จากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านสระบุรี ถึงแยกพุแค แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๑ ถึงอำเภอชัยบาดาล จากนั้นเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ผ่านอำเภอเทพสถิต อำเภอจตุรัส เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ?

การเดินทางโดย รถประจำทาง

สายกรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง

สอบ ถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co. บริษัท แอร์ชัยภูมิ โทร. 0 4481 1556 นครชัยแอร์ โทร. 0 4481 1739 ชัยภูมิจงเจริญ โทร. 0 4481 1780 ชัยภูมิทัวร์ โทร. 0 4481 6012

บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์

การเดินทางโดย เครื่องบิน

เครื่องบิน? บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีบริการเที่ยวบินไปจังหวัดชัยภูมิ หากประสงค์จะเดินทางโดยเครื่องบินจะต้องลงที่จังหวัดขอนแก่น จากนั้นสามารถต่อรถโดยสารจากจังหวัดขอนแก่นย้อนกลับเข้าชัยภูมิ ระยะทางประมาณ?150 กิโลเมตร?

สอบถามรายละเอียด โทร. 1566, 02 356-1111, 02 280-0060, 02 628-2000?หรือ www.thaiairways.com

แผนที่ จังหวัดชัยภูมิ | Chaiyaphum Map