ที่พัก - โรงแรมอภิญญา รีสอร์ท

 

ที่อยู่

66  หมู่  17  ตำบลหนองบัวแดง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  36210

เบอร์โทรศัพท์

081-0766191,  085-0277629

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :