ที่พัก - โรงแรมสวนเงิน รีสอร์ท

ที่อยู่

249 หมู่ 15  ถนนชัยภูมิ - บัวใหญ่  ตำบลกุดตุ้ม  อำเภอเมืองชัยภูมิ            จังหวัดชัยภูมิ  36000

เบอร์โทรศัพท์

0-44833547,  081-7255947      

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :