ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 16:08 น.| เขียนโดย admin
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563
วันจันทร์ที่ 02 มีนาคม 2020 เวลา 15:05 น.| เขียนโดย admin
รายชื่อผู็มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 16:08 น.| เขียนโดย admin