ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรายงานการเงินประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (เพิ่มเติม)
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 15:25 น.| เขียนโดย admin
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงร่วมมือกับ “สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย” จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิง วิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน สู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี
วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฎาคม 2018 เวลา 10:05 น.| เขียนโดย admin